INSTALACJE I SIECI ELEKTRYCZNE

Świadczymy wszechstronne usługi w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji elektrycznych, zewnętrznych i wewnętrznych. W zakres prac wchodzą linie kablowe ziemne i napowietrzne średniego i niskiego napięcia, oświetlenie uliczne, instalacje elektryczne wewnętrzne w dużych obiektach przemysłowych, kubaturowych obiektach użyteczności publicznej oraz w budownictwie wielorodzinnym. Wykonujemy również instalacje oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacje gniazd wtyczkowych 230V i 400V oraz dedykowanych gniazd DATA. Montujemy zasilanie urządzeń wentylacji, klimatyzacji, urządzeń linii technologicznych i produkcyjnych, a także instalacje połączeń wyrównawczych i sieci uziemień ochronnych i instalacje odgromowe. Oferujemy także kompleksowe wykonanie pomiarów oraz projektowanie instalacji elektrycznych.

instalacje elektryczne tychy

Instalacje elektryczne w praktyce

Prace elektroinstalacyjne prowadzone są przez nasz zespół doświadczonych, kompetentnych i wykwalifikowanych pracowników. Profesjonalizm i jakość zrealizowanych inwestycji potwierdzają liczne referencje. Ponadto zachęcamy do obejrzenia galerii naszych realizacji, z takich obiektów jak zakłady przemysłowe, hale magazynowe i budynki biurowe. Dodatkowo realizowaliśmy prace dla hoteli i osiedli mieszkaniowych czy obiektów handlowych oraz parkingów naziemnych i podziemnych. Liczne realizacje dotyczą także stadionów i hali sportowych. W naszym portfolio realizacji znajduje się także bardzo wiele szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, szpitali i innych obiektów użyteczności publicznej. Zajmowaliśmy się także budową i uruchomieniem stacji transformatorowych i rozdzielni elektrycznych oraz budową i modernizacją trakcji trolejbusowych. Co więcej mamy także spore doświadczenie w pracach związanych z oświetleniem ulic i montażem iluminacji zewnętrznych.

 

INSTALACJE I SIECI ELEKTRYCZNE

 • Wykonywanie przyłączy elektrycznych średniego i niskiego napięcia
 • Wykonywanie linii kablowych średniego i niskiego napięcia ziemnych i napowietrznych
 • Wykonywanie wewnętrznych linii zasilających
 • Przebudowy linii średniego oraz niskiego napięcia
 • Naprawa, modernizacja i remonty instalacji elektrycznych
 • Zabezpieczenia linii energetycznych i teletechnicznych kolidujących z projektowanymi obiektami

 

STACJE TRANSFORMATOROWE

 • Budowa kontenerowych stacji transformatorowych
 • Wyposażenie wnętrzowych stacji transformatorowych
 • Montaż transformatorów średniego napięcia

 

ROZDZIELNIE ELEKTRYCZNE

 • Montaż rozdzielni średniego i niskiego napięcia
 • Kompleksowa budowa rozdzielnic elektrycznych
 • Produkcja i uruchomienie rozdzielnic budowlanych, szaf streowniczych i tablic licznikowych
 • Złącza kablowe, pomiarowe, kablowo- pomiarowe
 • Remonty, modernizacje i rozbudowa rozdzielni

PRACE POMIAROWE

 • Wykonywanie systemów pomiarowych i zarządzających zużyciem energii elektrycznej
 • Wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznych niskiego napięcia
 • Wykonywanie pomiarów instalacji uziemiającej i odgromowej

TRASY, KANAŁY I KANALIZACJE KABLOWE

 • Wykonywanie tras kablowych – rozplanowanie i montaż koryt kablowych
 • Montaż kanałów kablowych pod posadzkowych
 • Wykonywanie kanalizacji kablowych średniego i niskiego napięcia
 • Wykonywanie kanalizacji teletechnicznych

INSTALACJE ELEKTRYCZNYCH GNIAZD WTYKOWYCH

 • Wykonywanie instalacji gniazd wtykowych jednofazowych oraz siłowych
 • Montaż zestawów gniazd remontowych
 • Montaż zestawów gniazd elektro logicznych PEL w wykonaniu p/t, n/t oraz w posadzkach

INSTALACJE OŚWIETLENIA I ILUMINACJE ZEWNĘTRZNE

 • Wykonywanie instalacji oświetlenia podstawowego obiektów
 • Wykonywanie inteligentnego systemu sterowania opraw oświetleniowych
 • Wykonywanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w systemach autotestu, centralnego monitoringu oraz centralnej baterii
 • Wykonywanie instalacji oświetlenia terenu na elewacji
 • Wykonywanie instalacji oświetlenia terenu za pomocą opraw montowanych na słupach
 • Wykonywanie systemów zarządzających oświetleniem zewnętrznym
 • Iluminacje zewnętrzne i montaż oświetlenia świątecznego

INSTALACJE UZIEMIAJĄCE I ODGROMOWE

 • Wykonywanie instalacji uziemiających obiekt – uziom otokowy, fundamentowy, siatka wyrównania potencjałów itp.
 • Wykonywanie instalacji odgromowych obiektów wraz z wykonywanie zwodów pionowych

OGRZEWANIE PODŁOGOWE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

 • Wykonywanie instalacji elektrycznego ogrzewania podłogowego pomieszczeń
 • Wykonywanie instalacji elektrycznego ogrzewania podłogowego podjazdów, rynien, rur spustowych

TRAKCJE TROLEJBUSOWE

 • Wykonywanie instalacji trakcji trolejbusowej wraz z posadowieniem słupów
 • Modernizacja, remonty i rozbudowa trakcji

ZABEZPIECZENIA I ZASILANIE SYSTEMÓW PPOŻ

 • Wykonywanie instalacji związanych z przeciwpożarowym wyłączeniem obiektu spod napięcia

LINIE ZASILAJĄCE DLA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

 • Wykonywanie linii zasilających urządzenia wentylacji i klimatyzacji
 • Rozbudowa i modernizacja systemów zasilania

INSTALACJE PRZECIWPORAŻENIOWE I PRZECIWPRZEPIĘCIOWE

 • Wykonywanie instalacji ochrony od porażeń prądem elektrycznym
 • Wykonywanie instalacji przeciwprzepięciowych

ZASILANIE AWARYJNE

 • Wykonywanie instalacji awaryjnego zasilania budynków opartych o układy SZR
 • Montaż agregatów prądotwórczych
 • Montaż zasilaczy UPS

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ

 • Dobór i montaż baterii kondensatorów