O FIRMIE

HISTORIA FIRMY ELMAX

Firma ELMAX powstała w  Tychach w 1986 r. Od początku istnienia świadczy usługi związane z montażem instalacji elektrycznych i pokrewnych. Stopniowy rozwój Firmy i inwestycje w kształcenie kadry oraz rozbudowę zaplecza maszynowego i warsztatowego pozwoliły na zdobywanie coraz bardziej wymagających zleceń.

W 2000 roku powołana została do życia własna hurtownia elektryczna ELMAX-HURT. Pozwoliło to na uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców, a co za tym idzie oferowane usługi stały się jeszcze bardziej wszechstronne i konkurencyjne. Ponadto zapewnienie stałych dostaw i cen to gwarancja bezpieczeństwa ciągłości realizacji prowadzonych inwestycji.

Następnie w 2006 roku Firma uzyskuje koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego nadaną przez MSWiA. Był to kolejny krok w rozszerzaniu dotychczasowej działalności. Wprowadzono usługi w zakresie systemów alarmowych sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, systemów monitoringu wizyjnego CCTV oraz systemów kontroli dostępu.

Rok 2016 zapoczątkował w Firmie znaczące modernizacje. Po pierwsze przeprowadzono kompleksowy rebranding. Odświeżony został wizerunek i logo Firmy, które odtąd jest spójne z identyfikacją całej Grupy ELMAX. Po drugie przeprowadzono remont siedziby przy ulicy Fabrycznej wraz z modernizacją funkcjonalną i zmianą wewnętrznej organizacji. Zreorganizowana została struktura kadry zarządzającej. Dzięki temu znacząco podniosła się jakość obsługi klienta, usprawniona została logistyka oraz komunikacja. Po trzecie wdrożono nowoczesne systemy informatyczne, w tym nowy system handlowy i księgowy, kompatybilny ze wszystkimi systemami ELMAX. Ponadto  nowe oprogramowanie sprawiło, że wszystkie systemy Firmy działają w sposób kompatybilny. Dzięki tym zmianom w znaczący sposób poprawiła się jakość i szybkość obsługi oraz współpracy pomiędzy strukturami całej Grupy.

 

GRUPA ELMAX OBECNIE

Firma działa obecnie świadcząc bardzo szerokie usługi w branży elektrycznej, prowadząc kilka prężnie działających Spółek. Wśród nich jest spółka ELMAX Żywicki Sp. z o.o. której domeną są instalacje i sieci elektryczne, alarmowe i teletechniczne. Następnie ELMAX-HURT Żywicki Sp.J. pod którą działa hurtownia i sklep elektryczny, dział klimatyzacji obiektów, dział oświetlenia technicznego i dekoracyjnego oraz serwis. Z kolei w 2013 roku działalność rozpoczęła Firma EMX Sp.z o.o., odpowiedzialna za funkcjonowanie działu prefabrykacji rozdzielnic elektrycznych, a także rozwijająca dział instalacji fotowoltaicznych. Natomiast w 2017 roku powołana została Spółka Elmax Eco Energia sp. z o. o działająca na rynku budownictwa i nieruchomości.

Nasze bogate, ponad 30-letnie doświadczenie i wiedza, liczne realizacje,  pozytywne referencje i nagrody, a także posiadane certyfikaty i uprawnienia potwierdzają, że świadczone przez nas usługi są na najwyższym poziomie. Naszą ambicją jest rozwijać nadal działalność pod marką ELMAX, kojarzoną z profesjonalizmem, szerokimi kompetencjami i możliwościami, cieszącą się zaufaniem zarówno klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych.

NASZ ZESPÓŁ

Dzisiaj ELMAX to w sumie ponad 150 wykwalifikowanych pracowników. Zespół jest stały i zatrudniony na pełnych etatach, a większość pracowników posiada kilkunastoletni staż pracy w naszym zespole i bogate uprawnienia zawodowe. Co istotne, dysponujemy także odpowiednio przeszkoloną kadrą kierowniczą posiadającą uprawnienia budowlane z przynależnością do Izby Budownictwa. Dbamy o rozwój zawodowy naszych pracowników prowadząc regularne szkolenia techniczne i produktowe, kursy praktyczne i uczestnicząc w konferencjach i seminariach.

NASZE KWALIFIKACJE I CERTYFIKATY

Nasi specjaliści posiadają poza uprawnieniami elektrycznymi pełną gamę świadectw kwalifikacji, od budowlanych po spawalnicze, ciepłownicze, wodno-kanalizacyjne i gazowe. Posiadamy uprawnienia budowlane do projektowania i wykonawstwa robót elektrycznych oraz uprawnienia elektryczne SEP „E” i „D”. W swoim zespole posiadamy operatorów sprzętu ciężkiego i budowlanego, podestów ruchomych i jezdnych, wózków podnośnikowych, żurawi, przecinarek nawierzchni, samobieżnych ładowarek i koparko-ładowarek oraz zagęszczarek i ubijaków wszystkich typów, a także pił mechanicznych i sprężarek. Posiadamy również zaświadczenia uprawniające do montażu rusztowań budowlanych oraz kierowców w kategoriach B, C i CE.  Posiadamy koncesję MSWiA na usługi ochrony mienia w formie zabezpieczenia technicznego, a także zezwolenie na instalowanie, obsługę i sprzedaż urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze nadany przez Polską Agencję Atomistyki. Posiadamy uprawnienia do projektowania systemów sygnalizacji pożaru wydane przez CNBOP. Ponadto uzyskaliśmy autoryzację w zakresie projektowania, instalowania, konserwacji i eksploatacji elektronicznych systemów alarmowych nadany przez Zakład Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia TECHOM. Posiadamy także autoryzacje na montaż systemów SAP, SSWiN oraz KD, systemów detekcji gazów, autoryzacje na przejścia kablowe i montaż systemów LAN. Jesteśmy także certyfikowanym prefabrykatorem rozdzielni elektrycznych marki Hager, Eaton Eletric oraz Schneider.Co więcej posiadamy certyfikat w zakresie instalacji oraz konserwacji i serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła nadany przez Urząd Dozoru Technicznego.

Nieustannie pracujemy nad utrzymaniem najwyższej jakości świadczonych przez nas usług. Dlatego inwestujemy w rozwój Firmy i kompetencje naszej kadry. Potwierdzeniem są także liczne referencje naszych klientów.

 

Zobacz nasze kwalifikacje i certyfikaty

Zobacz nasze referencje

NASZE REALIZACJE

Na przestrzeni lat realizowaliśmy wiele inwestycji od projektowania, montażu i uruchomienia systemów, kompleksowych pomiarów, po konserwacje i serwis. Prace prowadziliśmy w zakresie linii kablowych ziemnych i napowietrznych średniego i niskiego napięcia, oświetlenia ulicznego i iluminacji oraz instalacji elektrycznych wszelkiego typu.

Zaufali nam m.in.:

 

Zobacz nasze realizacje

NASZE OSIĄGNIĘCIA

Wierzymy, że tylko solidną pracą można zbudować prawdziwą i stabilną wartość. Nasze starania już niejednokrotnie były doceniane i nagradzane. Jesteśmy laureatem m.in. konkursów Tyskich Targów Przedsiębiorczości i Budownictwa, zdobywając nagrody w kategoriach: Materiały, wyroby i technologie budowlane w 2002 roku (I miejsce), Instalacje w 2004 roku (Wyróżnienie), Elementy wyposażenia wnętrz w 2006 roku (II miejsce), Techniki grzewcze i instalacyjne w 2009 roku (I miejsce). Nasza działalność handlowa doczekała się dwukrotnie prestiżowego tytułu Gazeli Biznesu, przyznawanego najbardziej dynamicznie rozwijającym się małym i średnim firmom. Podczas Gali Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości w 2019 roku odebraliśmy wyróżnienie w konkursie Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości w kategorii Usługa za wysokiej jakości usługi elektroinstalacyjne. Doceniono także nasze starania w zakresie działalności charytatywnej, a także za wieloletnią, aktywną działalność w zakresie wspierania sportu, lokalnych inicjatyw integracyjnych i kształcenia praktycznego uczniów.

Zobacz nasze nagrody i certfikaty

CHCESZ ZOSTAĆ CZŁONKIEM NASZEGO ZESPOŁU?

Nasza Firma ciągle się rozwija, a co za tym idzie rozrasta się nasza struktura i powiększa kadra. Oferujemy pracę na różnych stanowiskach,  m.in. specjalistów ds. administracji i kadr, logistyki, handlu, kierowników robót i pracowników fizycznych. Wszystkie aktualne oferty pracy, a także informacje na temat możliwości aplikowania znajdują się na stronie www.elmax.tychy.pl/praca