REALIZACJA: Budowa łącznika ulicy Grota Roweckiego z ulicą Czarną, Tychy