REALIZACJA: Budowa parkingów wielopoziomowych przy Dworcu PKP oraz przy Stadionie Zimowym, Tychy