REALIZACJA: Budowa Stadionu Miejskiego, Bielsko- Biała