REALIZACJA: Modernizacja trakcji trolejbusowej wraz z budową nowej stacji transformatorowej, Tychy